“Crosul schimbării – 5 iunie 2022”

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.     Date despre operator

Universitatea Tehnică și Construcții București cu sediul în Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, București, în calitate de operator al site-ului www.crosulschimbarii.ro și organizator al evenimentului Crosul Schimbării asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea organizării acestui eveniment. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Politica de Confidențialitate privește datele personale ale acelor persoane care se înscrie ca participanți la Crosul Schimbării. Politica de Confidențialitate descrie categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm și le prelucrăm, perioada pentru care vor fi stocate, în ce situații transferăm aceste date, precum și drepturile persoanelor vizate în acest sens.

2.     Date personale prelucrate

Organizatorul colectează următoarele tipuri de date personale de la participanți cu încuviințarea expresă a acestora:
  • Nume și prenume participant;
  • Nume și prenume părinți / tutore (în cazul participanților minori);
  • Localitatea de domiciliu;
  • E-mail;
  • Imaginea participantului și prestația acestuia fixată în timpul evenimentului.
Prin înscrierea în Concursul Crosul Schimbarii, participanții acordă organizatorului dreptul de a folosi în  vederea popularizării evenimentului și a comunicărilor legate de acesta,  numele si  prenumele, imaginea, vocea, conversatia, orice fotografii  ale  Participantilor si orice inregistrari  audio  sau  video  sau   audiovizuale  ale  acestora,  inclusiv  dar  fara  a  se  limita la,  inregistrarile  unor  interviuri  in  care   Participantii  au  avut  calitatea  de intervievati  sau orice  alta  calitate, in  scopul  realizarii sau promovarii Campaniei. Organizatorul poate publica fotografiile Participanților pe pagina web dedicată concusului www.crosulschimbarii.ro și pe pagina de facebook a evenimentului https://fb.me/e/2oIPTlZju

3.     Scopul prelucrării

Datele sunt necesare în vederea organizării și participării la Evenimentul Crosul Schimbării. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Organizator situat în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la la sediul Operatorului care se află în România.

4.     Durata păstrării datelor

Datele vor fi păstrate pe toată durata derulării evenimentului, precum și ulterior până la 10 ani calendaristici pentru evidența financiar-contabila.

5.     Drepturile persoanelor vizate

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va sau pentru a înainta o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, rugam sa ne contactați la adresa de email cezar.vladut@utcb.ro și lavinia.turcu@utcb.ro De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.
Scroll to top