Regulamentul oficial de organizare

“Crosul schimbării – 5 iunie 2022”

 

Capitolul 1 Evenimentul

1.1 Preambul

Evenimentul „Crosul schimbării” este o acțiune sportivă cu scop caritabil constând în creșterea gradului de conștientizare a populației din România referitoare la efectele schimbărilor climatice.

Fondurile obținute în urma evenimentului vor fi alocate pentru acordarea de sprijin grupurilor țintă aflate în gestionarea partenerului acestui eveniment HOSPICE Casa Speranței.

Dupa terminarea evenimentului se va publica pe website-ul www.crosulschimbarii.ro situația fondurilor obținute la acest eveniment.

 

1.2. Date generale despre Eveniment

Evenimentul este organizat de către Universitatea Tehnică și Construcții București cu sediul în Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, București.

Regulamentul este disponibil online pe website-ul www.crosulschimbarii.ro precum și la locul de desfăşurare a evenimentului.

Cunoaşterea Regulamentului este obligatorie, iar prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor Regulamentului precum si oricăror legi în vigoare aplicabile.

 

Capitolul 2 Desfășurarea evenimentului

2.1 Data și locul evenimentului

Evenimentul se va desfășura Duminică, 5 iunie 2022, în zona Parc Plumbuita – Peninsula Tei Toboc, în intervalul orar  09.00 – 12.00

 

2.2 Probe

Evenimentul va avea două probe:

  • CROSUL MARE – Proba pentru Adulți de 5,6 km ( Parc Plumbuita, Clubul Seniorilor – Str. Steaua Roșie- Str. Râul Colentina – Str. Șipca cu întoarcere pe Str. Steaua Roșie – Aleea pietonala Str. Ricinului – Parc Plumbuita 2/Peninsul Tei Toboc)
  • CROSUL MIC – Proba pentru Copii de 1,2 km (Zona Parc Plumbuita 2/Peninsul Tei Toboc).

 

2.3 Participanți

Evenimentul se adresează publicului larg.

Participanții majori (cu vârsta de 18 ani împliniți) se pot înscrie doar la CROSUL MARE și își asumă faptul ca sunt apți din punct de vedere fizic și medical pentru a participa la competiție prin înscrierea și acceptarea implicită a regulamentului odată cu ridicarea kit-ului de participare.

Participanții minori (cu vârsta sub 18 ani) pot participa doar la CROSUL MIC doar în baza acordului expres semnat de un părinte sau tutore care realizează înscrierea minorului pe propria lor răspundere. Acordul este disponibil pe www.crosulschimbarii.ro și la fața locului în ziua evenimentului.

La START și FINISH toţi participanţii vor primi kitul alergătorului, respectiv medalia de participare.

Este interzisă participarea la cros a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a derulării evenimentului.

Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție/jandarmerie, dacă va fi cazul.

 

2.4 Traseul

Crosul MARE se va desfășura în Zona  Parc Plumbuita – Peninsula Tei Toboc după cum urmează: START – Parc Plumbuita, Clubul Seniorilor – Str. Steaua Roșie- Str. Râul Colentina – Str. Șipca cu întoarcere pe Str. Steaua Roșie – Aleea pietonala Str. Ricinului – Parc Plumbuita 2/Peninsul Tei Toboc – FINISH)

Crosul MIC se va desfășura în Zona  Parc Plumbuita – Peninsula Tei Toboc, alias Parc Plumbuita 2.

 

2.5. Pachetul de cros (Kit-ul)

Pachetul de cros cuprinde: numărul de participare la cros, acces la punctul de revitalizare, medalia de participare (la sosire), materiale promoționale/informative și sac din pânză.

La momentul încrierii la CROS, participanților li se vor înmâna tricoul și numărul de cros, urmând ca la finalul traseului (linia de Finish) să primească și celelalte elemente ale kitului.

Pachetul de cros este primit de fiecare participant care se înscrie la CROS după prezentarea dovezii achitării taxei de participare – în cazul adulților, și după prezentarea formularului de consimțământ semnat de către părinte/tutore în cazul minorilor.

Pachetul de cros este oferit tuturor înscrișilor la cros, în limita stocului disponibil.

Numărul de participare la cros este obligatoriu să fie purtat pe toată durata desfăşurării competiţiei, la loc vizibil, în partea din faţă a echipamentului. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează prin descalificare, organizatorul neavând nici o obligaţie privind înregistrarea participantului în clasamentul final.

Numărul de participare la cros nu este transmisibil. “Împrumutarea” numărului de cros unui alt concurent va fi sancţionată prin descalificare.

 

2.6 Echipament

Alergătorii vor participa la eveniment cu propriul echipament. Se recomandă alergătorilor să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor meteorologice din ziua respectivă.

 

2.7. Start cros şi limită de timp

Startul competiţiei se va da dupa cum urmează:

  • ADULȚI – la ora 09:00 pentru crosul mare – 5,6km, cu limita de timp pentru parcurgerea traseului de 1h30.
  • COPII – la ora 11:00 pentru crosul mic – 1,2km.

 

2.8 Premii

Se vor acorda medalii tuturor participanților, la trecerea liniei de sosire. Primii 3 clasați la CROSUL MARE vor fi premiați cu cate un kit special format din kitul pentru cros și premii urpriză din partea sponsorilor. Primii 5 clasați la CROSUL MIC vor fi premiați cu cate un kit special format din kitul pentru cros și premii urpriză din partea sponsorilor.

 

Capitolul 3. Înscrieri

3.1 Înscrierile pentru adulți se pot face doar pe platforma www.crosulschimbarii.ro până pe 4 iunie 2022, ora 23.59.

Adulții se pot înscrie la cros prin achitarea taxei de participare în cuantum de 50 RON. La înscriere, aceștia prezintă dovada taxei de participare și vor primi în schimb kit-ul de alergare. Participarea minorilor este permisa gratuit, fara a fi conditionata de participarea unui parinte sau tutore.

 

3.2 Validarea înscrierii

Înscrierea este condiționată de îndeplinirea tuturor formalităților vizând declarația de participare și acordul explicit în cazul minorilor conform formularelor puse la dispoziție de catre Organizator. Numai după plata taxei de participare și îndeplinirea tuturor formalitatăților, un participant este validat.

Se recomandă ca participanţii să verifice validarea înscrierii la câteva zile după efectuarea plăţii şi să semnaleze eventualele probleme organizatorului.

O aplicație pentru înscriere nevalidată nu conferă persoanei în cauză dreptul de a participa la cros si nu vor va putea ridica kitul de concurs.

La fața locului, în ziua evenimentului,  înscrierile se fac în intervalul orar 08.30 – 9.00 pentru adulți și 08.30 – 10.30 pentru copii.

3.3 Declaraţia pe propria răspundere

Participanţii vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere care să ateste printre altele acceptarea Regulamentului şi faptul că se consideră apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie.

Declaraţiile pe propria răspundere se vor depune pe baza unui act de identitate în original, în momentul ridicării pachetului de concurs. Organizatorul nu-ți asumă nicio responsabilitate cu privire la informațiile oferite de către participant.

 

3.4 Conditii administrative

Participanții care renunță în timpul cursei sunt rugați să anunțe organizatorii.

Alergătorii sunt datori ca pe toată durata cursei să protejeze mediul înconjurător, fiind interzis oricărei persoane aruncarea de deșeuri (ambalaje, coji de fructe etc.) în alte locuri decât cele special amenajate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii evenimentului, cu obligativitatea de a anunța modificările intervenite pe site și la locul desfășurării.

 

3.5 Date de contact:

Pentru probleme legate de înscriere:

cezar.vladut@utcb.ro și lavinia.turcu@utcb.ro

 

Clauzele prezentului Regulament se completează cu anexele constând în Politica de prelucrare a datelor (disponibilă pe website-ul www.crosulschimbarii.ro), declarația de participare (nu este obligatorie) și acordul obligatoriu în cazul participanților minori.

 

Scroll to top